برای تو و خویش....

برای تو و خویش،

چشمانی آرزو می کنم

که چراغها و نشانه ها را

در ظلمات مان،

ببیند.

گوشی که صداها و شناسه ها را

در بیهوشی مان،

بشنود.

برای تو و خویش ،

روحی

که این همه را

در خود گیرد و بپذیرد

و زبانی

که در صداقت

ما را از خاموشی خویش

بیرون کشد

 و بگذارد

از آن چیزی که در بندمان کشیده ،

سخن بگوییم .

+ نوشته شده توسط مسعود در جمعه ۱۳۸۴/۰۷/۰۱ و ساعت ۱۸:۴۷ بعد از ظهر |


Powered By
BLOGFA.COM